Patenti in blagovne znamke v EU – kako jih prijaviti in zaščititi?

Intelektualno lastnino se splača zaščititi, saj je v mnogih podjetjih ključnega pomena za ohranjanje konkurenčne prednosti in vodilnega položaja na trgu, manjšim podjetjem pa nudi priložnost, da tudi sama pridobijo nekoliko večji tržni delež, če pri tem izkoristijo kakšno posrečeno domislico. Dobra ideja je ključna konkurenčna prednost, zato jo je treba ustrezno zaščititi pred morebitnimi zlorabami. Ekskluzivno pravico za uporabo lastnih domislic nam daje patent, prepoznavne znake pa ščiti blagovna znamka.

Kako nam pomaga patent?

Tisti, ki pri uporabi svojih domislic ciljajo predvsem na specifične prednosti pri svojih delovnih procesih, bodo najverjetneje potrebovali patent. To je zaščita izuma, ki se uporablja pri opravljanju dejavnosti podjetja, predvsem gre za kakšne izume na področju oblikovanja in proizvodnje izdelkov. Patent nam pomaga tako, da zaščiti značilnosti domislice in nam daje ekskluzivno pravico za proizvodnjo takšnih izdelkov oziroma za uporabo zaščitenih vsebin. V proizvodnih dejavnostih je to ključna konkurenčna prednost, pa tudi druga podjetja bodo morda želela prijaviti patent.

Pozorni moramo biti predvsem na to, da natančno opredelimo vsebino patenta. Ne moremo namreč zaščititi kar vsake ideje ali domislice, patent pokriva točno določeno področje uporabnih izumov za industrijo oziroma dejavnost, ki jo opravljamo. Možno je sicer, da bo za kakšno domislico, ki ne ustreza patentu, primerna druga oblika zaščite intelektualne lastnine, a to moramo pravočasno upoštevati, da ne izgubljamo časa in denarja s patentiranjem.

Če se zanimamo za patent, se bomo morali natančneje posvetiti postopku prijave patenta. Pri tem nam lahko pomaga patentni zastopnik Patent.si, ti ponudniki so pogosto kar nepogrešljivi pri razvozlavanju pestrega področja zaščite intelektualne lastnine. Predvsem v večjih podjetjih, ki želijo dobro zaščititi svoje proizvodne postopke in druge domislice, je treba veliko pozornosti nameniti opredelitvi vsebin, ki jih želimo zaščititi, prijava patenta pa ponuja še naktere druge izbire, ki jih moramo poznati.

Prijava patenta v Sloveniji in EU

Pri prijavi patenta moramo med drugim paziti tudi na to, da izberemo pravo področje zaščite. Tu morajo biti seveda zelo pozorni predvsem tisti, ki poslujejo tudi na tujih trgih, saj tam intelektualna lastnina morda ne bo zaščitena, tudi če imamo patent v domači državi. Prijava patenta nam daje več možnosti izbire, da lahko dobimo zaščito, ki jo potrebujemo, a zato bomo morali v postopek vložiti nekaj več truda, pa tudi več denarja.

V Sloveniji je prijava patenta precej enostavna in verjetno ne bo povzročala veikih preglavic. Bo pa treba natančno opredeliti značilnosti izuma in ponazoriti uporabo v praksi, v veliko pomoč je tudi prototip, ki dejansko rešuje specifične težave in izzive pri dejavnosti, s katero se podjetje ukvarja. Da bi se izognili morebitnim zapletom, se o postopku vnaprej podrobneje pozanimamo. Je pa povsem možno vse skupaj izpeljati brez kakšnih večjih težav in visokih stroškov.

Drugače je, če želimo področje zaščite razširiti na večje geografsko področje. Prijava patenta v Sloveniji velja le za Slovenijo, če želimo imeti enako zaščito tudi v tujih državah pa moramo tudi tam opraviti te postopke in plačati dajatve. Na srečo nam enotni evropski trg tudi na tem področju nekoliko olajša delo, saj lahko izberemo zaščito za celotno Evropsko unijo, kar je zelo elegantna rešitev za mnoge podjetnike. Ta postopek je sicer še vedno nekoliko bolj kompleksen in seveda dražji. Zelo priporočljivo je, da za prijavo patenta v EU izberemo izkušenega patentnega zastopnika, ki se ukvarja prav s takšnimi postopki.

Enako velja za prijavo patenta v tretjih državah, ki imajo svoje postopke. Tu si ne moremo privoščiti veliko tveganja, če želimo izume res dobro zaščititi. Pozorni moramo biti na mnoge detajle in specifike, zaščita se lahko na tujih trgih tudi precej razlikuje in ne moremo vedno pričakovati, da bo prijava patenta tam zelo učinkovita. Pravzaprav sploh ni nujno, da bo možno oziroma smiselno patent prijaviti. Drugače je z nekaterimi drugimi vrstami zaščite intelektualne lastnine.

patent-patentiranje

Kaj pokriva zaščita blagovne znamke?

Pomembno je, da zaščitimo intelektualno lastnino s pravo obliko zaščite. Na voljo imamo kar nekaj različnih možnosti, ki imajo posebne značilnosti. Običajno imamo le eno smiselno možnost, moramo pa to prepoznati in pravilno uporabiti. Vsaka vrsta zaščite velja za določene vsebine, ne moremo kar pričakovati, da bo zaščita veljala za vse mogoče vsebine. To pomeni, da moramo področje zaščite intelektualne lastnine že vnaprej dobro poznati, da recimo vemo, kaj pomeni zaščita blagovne znamke. Tako bomo svojo intelektualno lastnino lahko tudi dobro zaščitili in preprečili možnosti zlorabe.

Kaj torej pokrivajo blagovne znamke? Vemo, da gre za znake in simbole, s katerimi je podjetje prepoznavno na trgu. Specifično gre za podobe, s katerimi svojo ponudbo ločimo od ponudbe konkurentov. To pomeni, da lahko zaščita blagovne znamke pokriva precej širok spekter različnih vsebin, od preprostih znakov in kombinacij grafičnih elementov do kakšnih logotipov in podobnih znakov. Zaščitimo lahko tudi slogan in v nekaterih primerih celo zvočni zapis, kar je zelo dobrodošlo, če pri trženju svojih izdelkov uporabljamo raznovrstne vsebine, ki jih želimo zaščititi. Seveda pa se moramo vprašati, katere vsebine je smiselno zaščititi - zaščita blagovne znamke je dobrodošla opcija in pride prav praktično vsakemu podjetju, ni pa potrebe po zaščiti vseh mogočih grafičnih elementov, tudi če je blagovna znamka nekoliko cenejša in enostavnejša od patentov.

Točen postopek je sicer odvisen od tega, za registracijo katere vrste blagovne znamke se odločimo, tu naletimo na nekatere razlike, ki jih je treba upoštevati. Odločitve na srečo niso posebej zahtevne in hitro bomo ugotovili, katere izbire so ustrezne za naš primer. Enostavno recimo vidimo, ali bomo blagovno znamko registrirali kot posameznik oziroma podjetje ali kot kolektiv, če gre za kolektivno znamko. Nadalje pa moramo upoštevati še druge lastnosti, da bo zaščita blagovne znamke res učinkovita, predvsem se osredotočimo na geografsko področje in kategorije izdelkov, ki jih želimo zaščititi. 

prijava patenta

Registracija blagovne znamke je nekoliko drugačna od prijave patenta

Patenti so nam precej dobro znani in jih hitro povežemo z izumi in domislicami v industriji, a tudi registracija blagovne znamke je postopek, s katerim smo načeloma kar dobro seznanjeni. Vsaj približno vemo, kaj je blagovna znamka in kakšne vsebine lahko na ta način zaščitimo. Patenti in blagovne znamke so med seboj v sorodu, bo pa postopek registracije znamke nekoliko drugačen – v nekaterih ozirih precej lažji in morda cenejši.

Medtem, ko se za prijavo patenta večinoma odločajo večja podjetja, ki koristijo izume pri svojih proizvodnih procesih, je registracija blagovne znamke postopek, s katerim se srečajo tudi mnoga manjša podjetja in celo samostojni podjetniki. Na ta način se namreč zaščitijo vsebine, ki jih redno uporabljamo prav vsi – to so prepoznavni znaki in simboli, s katerimi nastopamo na trgu in se ločimo od konkurence. Registracija blagovne znamke pokriva širok nabor vsebin, čeprav so najbolj značilni logotipi in drugi prepoznavni znaki. Zaščitimo predvsem značilne podobe in simbole, lahko pa tudi slogane, posamezne grafične elemente in predloge ter celo zvočni zapis. 

Registracija blagovne znamke ima podoben postopek kot prijava patenta, je pa lahko precej enostavnejša. Lažje je namreč predstaviti vsebine, ki jih želimo zaščititi, prav tako imamo pri določanju področja in dosega zaščite nekoliko enostavnejše izbire. Tako lahko registracijo blagovne znamke opravimo kar sami brez zastopnika, čeprav je seveda priporočljivo, da najdemo strokovnjaka za nasvet, če se lotevamo kakšnih postopkov, kjer pričakujemo zaplete.

Gotovo bomo potrebovali nekaj pomoči v primeru, da želimo ukrepati zoper kršitve pravic intelektualne lastnine. Sama registracija blagovne znamke namreč še ne pomeni, da do kršitev ne bo prišlo, daje nam le pravno podlago, da kršilce lahko preganjamo. Sami smo odgovorni za to, da kršitve ugotavljamo in prijavimo, nato se lahko odločamo med različnimi načini ukrepanja.

Prepoznavanje kršitev blagovne znamke

Žal nimamo službe, ki bi skrbela prav za ugotavljanje kršitev blagovne znamke in kršilce tudi sama sankcionirala. V boju proti zlorabi naše intelektualne lastnine največ naredimo s tem, da poskrbimo za ustrezno zaščito, torej prijavimo patent ali registriramo znamko oziroma opravimo katerega izmed drugih postopkov zaščite intelektualne lastnine. S tem že odvrnemo nepridiprave od zlorab, predvsem preprečimo uporabo prepoznavnih simbolov konkurenčnim podjetjem, ki bi na ta način hitro uspela pridobiti nepošteno prednost na trgu. A do zlorab še vedno lahko pride, kršitev blagovne znamke moramo zato pravočasno prepoznati in nasloviti.

Do kršitev blagovne znamke lahko pride na različne načine. V zadnjem času namenjamo vedno več pozornosti kršitvam blagovnih znamk na spletu, kjer širne platforme z milijoni uporabnikov omogočajo nekoliko bolj prikrito uporabo zaščitenih vsebin, ne da bi imetnik pravic to odkril. Pogosto prihaja do kršitev blagovne znamke na družbenih omrežjih, kjer se zaščiteni simboli drugih podjetij uporabljajo za promocijo in dvigovanje ugleda, pa tudi za neposredno prodajo. Na to moramo biti pozorni, saj moramo kršitev sami ugotoviti. Prepričati se moramo tudi o tem, ali naša zaščita dejansko velja tudi v takšnem primeru, sploh če imamo zelo omejeno področje veljavnosti. Več o kršitvah blagovnih znamk na družbenih omrežjih si lahko preberete na http://www.patent.si/obvestila/prijave-krsitev-intelektualnih-pravic-na-facebooku.

Obstajajo tudi drugi načini kršitev blagovne znamke, ki jih spet odkrivamo in sankcioniramo na različne načine. Medtem, ko lahko registracijo znamke in prijavo patenta enostavno uredimo na uradu za intelektualno lastnino, so ukrepi zoper kršitve odvisni od narave kršitev in jih opravijo pristojne službe za posamezna področja. Urad za intelektualno lastnino nas lahko le usmeri in pomaga pri preganjanju kršiteljev, bo pa kršitev blagovne znamke sankcionirana glede na okoliščine in pristojnost za sankcije.

Pogoji poslovanja
envelope