Obvezno, dodatno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Za svoje zdravje skrbimo na različne načine, posebej pomembno je to, da naslovimo morebitne težave kar se da hitro in odločno. Pri tem koristimo zdravstvene storitve, ki jih dobimo pri osebnem zdravniku in drugih ponudnikih. Če želimo dobro izkoristiti zdravstveni sistem, pa moramo biti kar se da dobro zavarovani. Splača se izbrati tudi dodatno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ne le osnovnega oziroma obveznega!

Ta zavarovanja so pri nas sicer dokaj dobro urejena. Vsak mora imeti osnovno zavarovanje, ki že zagotavlja dostop do nujnih zdravstvenih storitev. Tako ni velikih skrbi, da v nujnih primerih ne bi dobili osnovne zdravstvene oskrbe. Nam pa obvezno zdravstveno zavarovanje ne nudi kaj dosti, gre za osnovne storitve, pa še pri teh se lahko včasih pojavijo nepričakovana doplačila. Ravno zato imamo dopolnilno zdravstveno zavarovanje ter druga zavarovanja, ki kritje razširijo. Če izberemo pravo zavarovanje, bomo lahko ponudbo zdravstvenega sistema kar najbolje izkoristili, s tem pa kar najbolje poskrbeli tudi za svoje zdravje.

Seveda pa zdravstveno zavarovanje nima povsem neposredne povezave s skrbjo za zdravje. Ne more preprečiti bolezni in poškodb, lahko omili le posledice in nas razbremeni v času okrevanja. V praksi je torej še veliko več vredno to, da lahko mirne vesti in brezskrbno uživamo v življenju ter v vseh tistih aktivnostih, ki so nam všeč. Ni treba skrbeti, da bomo zaradi kakšne poškodbe obubožali ali pa da v primeru bolezni ne bomo mogli računati na strokovno pomoč. Boljše zavarovanje kot imamo, boljšo izkušnjo lahko pričakujemo.

Osnovno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Osnovno zdravstveno zavarovanje je pri nas obvezno, tako da ima vsak državljan krite nekatere osnovne zdravstvene storitve. Kljub temu, da gre za obvezno zavarovanje, pa ni nujno, da bo treba nujno plačevati zavarovalno premijo. V praksi se obvezno zdravstveno zavarovanje financira na različne načine, pogosto s prispevki delodajalcev. Mladi so zavarovani preko svojih staršev, poznamo pa še nekatere druge rešitve. Seveda nekateri osnovno zavarovanje plačujejo tudi sami.

Kakšno razliko ima v tem oziru dopolnilno zdravstveno zavarovanje? To je prostovoljno zavarovanje, ki ga lahko izberemo naknadno. Plačuje ga vsak sam, če ga želi imeti. Cena je sicer dokaj ugodna, ni pa zavarovanje nujno. Vsak se mora sam odločiti, ali je cena upravičena, to pa ugotovimo tako, da preverimo kritje, ki ga ima dopolnilno zavarovanje. To zavarovanje pravzaprav ne prinaša dodatnega kritja in ne vključuje storitev, ki jih pri obveznem zavarovanju nimamo. Edina funkcija tega zavarovanja je kritje cene za tiste storitve, ki jih osnovno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti. Nekatere storitve so krite le deloma in lahko presenetijo z visokimi doplačili, zato se splača izbrati tudi dopolnilno zavarovanje.

Če imamo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, bomo pri koriščenju zdravstvenih storitev prihranili

Na ta način imamo torej še vedno osnovno kritje, koristimo pa lahko vse storitve v tem dosegu, ne da bi morali zanje plačevati. Če želimo širše kritje, moramo izbrati dodatno zavarovanje.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje in dodatna zavarovanja

Če se odločamo med dodatnimi zdravstvenimi zavarovanji, se že pomaknemo na področje raznovrstnih ponudb, ki niso vedno vezane le na storitve zdravstvenega sistema. Medtem ko nam obvezno zdravstveno zavarovanje ponuja le določen nabor osnovnih storitev, lahko dodatno zavarovanje kritje še bistveno razširi. Tako krije seveda tudi storitve, ki jih nima tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Dodatno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje pomagata, če se znajdemo v kakšni nesreči

Če se odločimo za dodatno zdravstveno zavarovanje, lahko pričakujemo širši nabor storitev in izdelkov, ki nam bodo na voljo. To zavarovanje vključuje nadstandardno obravnavo, kar lahko izkoristimo, če želimo biti deležni določenih prednosti. Dodatna ponudba pri zavarovalnicah vključuje hitre preglede pri specialistih, brezplačne posvete z zdravnikom preko telefona, krajše čakalne vrste … Predvsem pa nam zavarovalnica pomaga v primeru, da se nam kaj zgodi in je treba reševati vse podrobnosti v zvezi z opravljenimi storitvami. To lahko vključujeta že osnovno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, imajo pa dodatna zavarovanja še več poudarka na dobri izkušnji skozi celoten proces zdravljenja in okrevanja, tako da nas res razbremenijo.

Koliko stane dodatno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Za obvezno zavarovanje so stroški znani in se jim ne moremo izogniti, čeprav ni nujno, da jih bomo morali plačevati sami. Za dodatno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje to ne velja, stroškom se lahko enostavno izognemo tako, da pač ne izberemo teh zavarovanj. A če ponudbo poznamo, bomo verjetno lahko upravičili ceno zavarovanj – cene so razmeroma ugodne, predvsem pa vključujejo ključne storitve v primeru, da bomo potrebovali zdravniško oskrbo. V takšni situaciji bi bili pripravljeni veliko plačati za dobro oskrbo, s plačevanjem zavarovanja vnaprej pa gotovo še veliko prihranimo.

Kakšna je torej cena? Dodatna zavarovanja so si lahko med seboj zelo različna. Že res, da imajo zavarovalnice primerljivo ponudbo zdravstvenih zavarovanj, so pa med dodatnimi zavarovanji še mnogi drugi paketi. Tu je cena lahko zelo nizka, le nekaj evrov na mesec, lahko pa tudi precej visoka. Za dopolnilno zdravstveno zavarovanje lahko lažje izračunamo stroške, saj gre v vsakem primeru za enako ponudbo. Treba bo odšteti okoli 30 evrov na mesec za takšno zavarovanje.

Pogoji poslovanja
envelope